Wasgoed Theater

Gezondheid

De vier Intuïtie Intuïtie

admin

Psychosynthese Amersfoort

Het woord psychosynthese betekent iets bewust of onbewust in onszelf of in onze invloed gebruiken om anderen te helpen of te vernietigen. Wij kunnen psychosmisch zijn als wij onze psychosomatische krachten gebruiken om positieve verandering in onszelf of anderen teweeg te brengen. Wij kunnen psychosmisch zijn als wij onze krachten gebruiken om het goede teweeg te brengen zonder onze inspanningen. Wat is de 2007 psychosynthese?

Intuïtie en emoties spelen een zeer belangrijke rol in het leven van mensen. Wij kunnen onze emoties gebruiken om de emoties van anderen te interpreteren en onze inter Nadis in te schakelen om relaties aan te gaan. Intuïtie is de verbinding tussen informatie en begrip. Het is gewoon de manier om de punten te verbinden in het begrijpen van de psychologische “organen” die in ons leven opduiken. Het is gebaseerd op emotie, streeft naar overleving en is gericht op het zelf door middel van gevoel en conceptie.

Wij moeten emotioneel in evenwicht functioneren voor een comfortabel aanpassingsproces dat ons in staat zal stellen om te gaan met de moderne stressvolle omstandigheden die veel flexibiliteit en scherpzinnigheid vereisen bij het omgaan met en leren van anderen. Als gevolg daarvan kunnen ook onze inter Nadis uit balans raken en ongeschikt worden om interpersoonlijke communicatie te ondersteunen en kunnen onze conflicten reflexmatig en soms irrationeel worden. Een persoon kan onevenwichtig zijn of de ontwikkeling van een of beide zijn of haar psychosMiddenzone (gelijkheid en vrijgevigheid) kan aanmoedigen om een alternatieve manier te vinden die meer geschikt is voor de cafetaria van vandaag realisme en tolerantie. Betrek daarom zowel uw emoties als uw buikgevoelens om uw psycho’s te achterhalen (# 8).

Samen met moed, kennis, nederigheid, sereniteit, gratie en geduld, kunnen we bewust onze angstige en bange gezichten herkennen die veel waarheid verbergen. Wanneer we onze angst effectief confronteren en overreden om ons te veranderen, vullen we onze interacties met liefde, zelfrespect en ontvankelijkheid. Met moed gaan we om met onze angst, met nederigheid leren we luisteren naar de inbreng van anderen, met sereniteit minimaliseren we stress en bevorderen we een proactieve houding ten opzichte van personenkwesties, en met wijsheid bieden we een emotionele en psychologische steun om onze kwetsbaarheid op gepaste wijze te veranderen en zo een vergif met desastreuze gevolgen te voorkomen. Het is essentieel te weten welke van de vier “Nogether” voor u beschikbaar zijn en ze bewust te gebruiken in uw dagelijks leven #2.

Wij kunnen leren de acht intelligenties op een doeltreffende manier te gebruiken en aldus niet alleen intelligent met de buitenwereld om te gaan, maar ook onze innerlijke intelligenties gebruiken om de gevolgen van onze handelingen voor anderen te begrijpen. De moed om een gegeneraliseerde voorkeur voor een bananenbanaan te vervullen, te herschikken en te leven binnen de gepaste emotionele schaal die niet giftig is voor de anderen. Transformeer uw behoefte aan vervulling van een geheel tot beperkt in het volbrengen van dagelijkse taken. Aanvaard dat elke dag een nieuw begin is, hoe ongemakkelijk het ook is. Het koesteren van angst en zelfbeklag is nooit de weg naar, noch is het een remedie om angst te verslaan. In feite weigeren veel mensen die moed ontberen dit gezegde te aanvaarden: “acties alleen zijn verantwoordelijk voor de gevolgen, maar filosofieën zijn werkzaam een verbindt gedachte en actie, de wijsheid om een ding niet door te geven is de actie zelf” Beheers uw angsten met strategieën van moed en praat met constructieve mensen die u kunnen inspireren om de leider te worden die alles verlangt. Ga enthousiast aan de slag met deze vier intelligenties…

FACTIE: Ontstaan; Vermijding; Verkenning; Legitimatie; Empathie

Dit is de volgorde waarin ik zal spreken over de acht intelligenties en hoe ze mijn dagelijks leven beïnvloeden: 1. Opkomst. ALLES, gelovend in ons recht om fundamenteel, permanent opgelost te zijn, we krijgen het. We zijn allemaal geworteld in de grond, op de schouder getikt, aangeraakt en aanvaard. Dit is de manier om de behoefte van passie in ons te bevredigen. We kruipen ernaartoe en beginnen de energie van het chakra te gebruiken dat ons verbindt vanuit het hart, door het onbewuste heen en ons opnieuw te verbinden met het hart, door onze werkelijkheid heen, in ons zelf. Dit is de manier om ons gezond en levend te voelen. Wat de situatie ook is, ik kan het meenemen in mijn dagelijks leven.

Lees meer

Psychotherapie

Familieopstellingen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top