Wasgoed Theater

Gezondheid

Overgangstherapie

admin

 

Trauma therapie Utrecht

Transitiewerk is therapie die mensen helpt om zich door situaties heen te bewegen die niemand kan voorspellen. Hierdoor kan de overlevende genezen van de nadelige gevolgen van een trauma, bijvoorbeeld in een vroegere relatie. Soms gaat het om een psychische stoornis die behandeld kan worden met een combinatie van psycho-mentale technieken, goede voeding en ontspanning. Andere keren kan het een lichamelijke beschadiging zijn die pijnmedicatie en gekwalificeerde medische zorg vereist.

Therapietherapie of viltpsychodrama is een combinatie van medicatie en psychotherapie. Dit helpt de mensen met een emotionele stoornis, bijvoorbeeld van Salcohol misbruik of een andere vorm van drugsverslaving. Soms richt het zich op emotionele stoornissen op het moment van het trauma. Een patiënt kan lijden vóór de traumatische gebeurtenis, maar na het voorval met een emotionele inzinking. Dit maakt de behandeling nuttig omdat de drugs en psychotherapie helpen om de symptomen van acute stress te voorkomen, door deze te verlichten bij de patiënten. Dan zal het de patiënt in plaats daarvan terugsturen naar de traumatische gebeurtenis en de chronische symptomen voorkomen. Andere vormen van therapie zijn individueel psychodrama, psychoanalycY acDanY of een combinatie van de twee.

Samenwerkingen belangrijkste doel van een traumatherapie is het verplaatsen van de patiënt naar een andere tijd en plaats in zijn geest. Hierbij wordt getracht een oplossing voor het probleem te vinden. De psychotherapeut is hierbij een zeer belangrijke helper, omdat hij helpt een vertrouwensrelatie tussen de patiënten tot stand te brengen. Op deze manier is de arts in staat de patiënt te helpen om zelf een aantal beslissingen te nemen.

Laat u met spoed behandelen. Een transfusie kan nodig zijn, dus is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn voor uzelf en voor anderen. De arts is zich bewust van het feit dat de patiënt een trauma heeft, en hij moet heel goed met de patiënt op één lijn blijven. Soms kan de behandeling gewoon niet worden uitgevoerd, ook al lijkt het lichaam van de patiënt te worden overgenomen. In zo’n geval kan de traumatherapie de patiënt helpen, maar de vooruitgang van de patiënt en zijn groep zal afhangen van het feit of de arts de persoon op tijd op de juiste plaats of bij de juiste persoon kan krijgen.

Geloofsheling is niet de enige mogelijke oplossing voor traumatherapie. Andere vormen van therapie kunnen het psychodrama vervangen. Toch heeft de patiënt in het algemeen een emotionele oplossing voor het trauma gevonden. Het is belangrijk dat deze oplossing of genezing voor lange tijd bruikbaar is. Nu het trauma is teruggekeerd, is het tijd om na te gaan of de traumatherapie in zo’n geval echt voor succes is bestemd.

Lees meer

HSP Coach

Trauma Therapie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top